Driftsstøtte fra:

Oslo Kommune

Åpningstider kontor:

Man-fre 10.00-15.00

 

Tlf: 22 67 11 39

E-post: post@osloteatersenter.no

 

 

Oslo teatersenter

 

Besøksadresse:

Hovinveien 1

0576 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 2893 Tøyen

0608 Oslo

 

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
OM OSS
Oslo teatersenter (OTS) er til for bredden i scenekunstfeltet, fra grasrota til det profesjonelle.

 

OTS ble etablert 2. september 1975, og er en frivillig organisasjon som tilbyr infrastruktur og nettverk for teatergrupper, frie grupper, skuespillere, dramatikere, instruktører og pedagoger. 

Oslo teatersenter holder til i TRAFO Kunstnerhus og ønsker Oslos borgere velkommen inn i huset.

 

Oslo teatersenter har tre kjerneområder:

 

  • Tilbud til utøvere innen scenekunst: For utøvende scenekunstnere er Oslo teatersenter en allsidig møteplass med flere bruksområder. OTS tilbyr øvingslokaler, nettverk, kostymer, rekvisitter, kurs, arrangementer og mye mer.

  • Scenekunst for og med barn og unge: Et flaggskip for Oslo teatersenter er kompetanse innen området scenekunst for og med barn og unge. Vi skal gi barn og unge en tydelig stemme og et profesjonelt rammeverk for å utøve og utforske kunst.

  • Frie og frivillige medlemsgrupper: Frie og frivillige scenekunstgrupper kan bli medlemmer i nettverket Scenekunst+ her på Oslo teatersenter. Medlemmer har en tettere tilknytning til OTS, med fordeler og eierskap.

 

Festivaler:

 

Hvert år arrangerer OTS Norges største teaterfestival for barn og unge - Rampelysfestivalen. Festivalen viser fram mangfoldet av scenekunst barn og unge kan stå bak. Elevene ved Oslo teaterskole viser her sine forestillinger de har jobbet med året i forkant, samt forestillinger fra andre teatergrupper i Norge og i utlandet.

 

Playroom-festivalen oppstod i 2013, som et initiativ fra Oslo teatersenters medlemsgruppe Teater Playroom om å skape en festival for unge kunstnere på Oslo teatersenter, på tvers av kunstformer. Festivalen er lavterskel og uformell, men med stor takhøyde. Den er drevet av entusiasme og engasjement, bygget på ideen om «Fred, frihet og allting gratis».

 

Historien:

 

I 2015 feiret Oslo teatersenter 40-års jubileum, mens Rampelysfestivalen ble arrangert for 25. gang. OTS ble først etablert som Amatørteatersenteret i Oslo, for å samle og tilrettelegge forholdene for det frivillige teatret i hovedstaden. I 2000 ble navnet skiftet til Oslo teatersenter, da senteret i større graf enn tidligere også betjente det profesjonelle miljøet

 

I løpet av de årene som har gått siden oppstarten, har OTS utviklet seg til å bli en energikilde i teaterlandskapet, ikke bare for de frivillige amatørene, men også for frigruppemiljøet. Mange har fått en sterk tilknytning til stedet, og i den forbindelse intervjuet vi noen av dem som representerer mangfoldet av OTS-erne opp gjennom årene. Her kan du lese intervjuene.

I forbindelse med senterets 30-års jubileum 2. september 2005 ble det laget et Jubileumsskrift. Her kan du fordype deg mer i historien om Oslo teatersenter.

FORMÅLSPARAGRAF


OTS er et service- og aktivitetssenter for teater og drama i Oslo. OTS skal være et rådgivende, inspirerende og idégivende organ - og stimulere til tiltak som kan styrke aktiviteten og det faglige og kunstneriske nivået i virksomheten. Videre skal OTS stimulere til samarbeid og aktiviteter på tvers av kunstformer, aldersgrenser, livssyn, etnisitet og kulturell bakgrunn.

 

VEDTEKTER FOR OSLO TEATERSENTER