Driftsstøtte fra:

Oslo Kommune

Åpningstider kontor:

Man-fre 10.00-15.00

 

Tlf: 22 67 11 39

E-post: post@osloteatersenter.no

 

 

Oslo teatersenter

 

Besøksadresse:

Hovinveien 1

0576 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 2893 Tøyen

0608 Oslo

 

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Årsmøte på Oslo teatersenter

27.6.2017

Mandag 26. juni ble det gjennomført årsmøte på Oslo teatersenter. Årsmøtet består av grupper og enkeltmedlemmer under Scenekunst+. Det var godt oppmøte, og god stemning med flere som ble igjen for hyggelig sosialisering og småprat etter møtet. 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE VED OSLO TEATERSENTER 2017

TID: Mandag 26. juni 2017 kl. 19.00

STED: Oslo teatersenter, Hovinveien 1, 3.etg. Speilsalen

 

SAKSLISTE

01/2017 Konstituering

Innkalling og saksliste er godkjent

Kontingenter og fullmakter – 12 stemmeberettigede på møtet

Møteleder er Joanna Magierecka

Referent er Ragnhild Pedersen

Til å signere protokoll velges Sophie/Ino teater & Sandra/Papegøye produksjoner

 

02/2017 Årsrapport 2016 er enstemmig godkjent

 

03/2017 Årsregnskap 2016 er godkjent med forbehold om revisjon innen 1.juli

 

04/2017 Det er ingen endringer i medlemskontingent for 2017

 

05/2017 Budsjett 2017 er enstemmig godkjent

 

06/2017 Valgkomitens innstilling godkjennes med Steinar Arnesen som 3. varamedlem

 

07/2017 Valg av representanter til tildelingsutvalg for Scenekunst+: Preben Rongve, Sofie Frost, Sophie Barth og Renata A. Christensen

 

Valgkomiteens innstilling:

• Styreleder Joanna Magierecka 1 år gjenvalg

• Styremedlem Hans Konrad Lundekvam 2 år ny

• Styremedlem Vibeke Lærum 2 år gjenvalg

• Styremedlem Kjell Johansen 2 år gjenvalg

• Styremedlem Line Dalheim 2 år ikke på valg

• Styremedlem Sylwia Janina Stasiak 2 år ikke på valg

• Varamedlem Jo Skjønberg 1 år gjenvalg

• Varamedlem Sandra Bringsjord Pape 1 år ny

• Varamedlem Steinar Arnesen 1 år

 

• Revisor KJ Revisjon 1 år gjenvalg

 

• Valgkomitee Steinar Arnesen 1 år gjenvalg

• Valgkomitee Stine Karin Håtuft 1 år ny

 

 

 

Please reload

Andre innlegg: 
Please reload

FØLG OSS:
  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Instagram B&W
  • Flickr B&W
  • mnd.png